Fonden foretager ikke udlodninger og kan ikke søges.

I følge fundatsen har fonden mulighed for at anvende både erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige metoder, der direkte eller indirekte tjener formålet herunder fx at stifte selskaber og erhverve fast ejendom. Fonden kan desuden foretage investeringer eller dispositioner i øvrigt af enhver art, sålænge de naturligvis får en eventuel behørig godkendelse fra fondsmyndighederne.

Overordnet står fonden på to ben: Konkrete beskyttelsesprojekter - samt formidling med det formål, at skabe større bevidsthed om behovet for beskyttelse af verdens vilde natur og vilde dyr.

I praksis betyder det, at fonden vil arbejde på at skabe eller støtte eksisterende projekter indenfor beskyttelse af verdens vilde dyr og vilde natur. Disse projekter kan dække mange forskellige områder som fx: Bevarelse, genopretning, forskning og policy making - samt ikke mindst dokumentation, formidling og undervisning.

Beskyttelsesprojekterne vil udelukkende være beliggende udenfor Danmarks geografiske grænser, men kan godt være indenfor Rigsfællesskabet.

Eksempler på mulige beskyttelsesprojekter kunne være:

 • Jordopkøb for at beskytte eller genoprette et skrøbeligt eller truet område med efterfølgende udvikling i samarbejde med lokalbefolkningen.
 • Genudsættelse af truede dyrearter.
 • Rådgivning og faglig sparring om bevarelse af truede områder fx gennem opretning af nationalparker eller lokal policy-making med efterfølgende uddannelse og formidling til lokalbefolkningen.
 • Assistance til uddannelse af lokale i wildlife management og anti-wildlife trafficking og samarbejde mellem private og offentlige aktører på området.
 • Støtte til eller initiering af forskningsprojekter inden for formålet.

Formidlingsprojekter kan derimod både være indenfor og udenfor Danmarks grænser.

Eksempler på mulige formidlingsprojekter og tiltag kunne være: 

 • Foredrag om vigtige emner af danske og udenlandske foredragsholdere.
 • Fotoekspeditioner.
 • Fotoudstillinger.
 • Bogudgivelser.
 • Oplysningskampagner.
 • Prisuddelinger.

Vi er lige nu aktive i disse projekter

 • MOBILEPAY

  Send valgfrit beløb
  til 283265

 • BANK

  Overfør valgfrit beløb til
  8401-1606302