WILD Campo Alegre – naturreservat for truede dyrearter

På vestsiden af Ruiz-vulkanen i de nordligste Andesbjerge i Colombia ligger Campoalegre, der betyder den ”lykkelige jord”. Området består af det unikke økosystem páramo, en slags alpin tundra, samt store tågeskove og åbne marker, hvor skoven blev ryddet for mellem 60-100 år siden.

Tågeskoven adskiller sig fra den tropiske regnskov, man fx finder i Amazonas, og er karakteriseret ved en stor del af tiden at være dækket af skyer i højde med trækronerne, samt at træerne ofte er dækket af mos. Både her og i páramoen er der en utrolig høj koncentration af biodiversitet, som er helt unik og rummer mange arter, der kun findes her, samt flere truede dyrearter. Men de har brug for hjælp. I december 2022 fik vi mulighed for at købe det første landbrug, en finca ved navn Cortaderal på 731 ha. (7,31 mio. m2), som er basen for vores naturreservat WILD Campo Alegre*.

Formålet med projektet er at genplante tågeskoven på de åbne marker og skabe et større og beskyttet leveområde for bl.a. bjergtapiren og den lille indigovingede papegøje, som der kun findes 250-300 individer tilbage af i verden. Men den bor lige præcis her!

Udover det store arbejde med at plante træer, kommer vi også til lave fokuserede indsatser for forskellige dyr samt sætte forskellige forskningsinitiativer i gang sammen med både lokale og udenlandske forskere. I projektet opsætter vi desuden en større mængde vildtkameraer, som hjælper os med at forstå dyrelivet i området. På et tidspunkt bliver det forhåbentlig muligt at sende fra kameraerne, så du kan følge med i udviklingen hjemme fra din skærm i Danmark.

Vi håber også, at vi med støtte fra store og små bliver i stand til at udvide reservatet og plante skov på helt op til 2-3.000 ha, så dyrene og naturen får meget mere plads.

*Projektet er muliggjort med støtte fra Kirk Kristiansen familiens holding- og investeringsselskab, KIRKBI A/S

 • Lodden og med 'læbestift'

  Bjergtapiren (Tapirus pinchaque) er den eneste tapirart, der ikke lever i tropisk regnskov. I stedet bor den i tågeskoven højt oppe i de nordvestlige Andesbjerge. På IUCN’s rødliste er den angivet som truet med et faldende antal individer. Billedet er taget med et vildtkamera i vores projektområde, og folkene derude spotter dem jævnligt.

  Foto: The Andean Tiger Cat Conservation Project.

 • Der er så få tilbage

  Den indigovingede dværgpapegøje (Hapalopsittaca fuertesi) er stærkt truet. IUCN antager, at der kun er mellem 250-300 individer tilbage i naturen. Der er flere par, der bor og yngler i vores projektområde. Ved at beskytte den eksisterende skov, plante mere herunder de træer, som fuglene lever af og lave fokuserede indsatser, håber vi, at vi kan være med til, at den ikke bliver udryddet.

  Foto: John Cahill.

 • Køer eller tågeskov

  Tågeskoven er fældet i store områder for at give plads til græsmarker med malkekvæg. Men køerne giver ikke ret meget mælk, og den blottede jord er sumpet. Det er på marker som denne, at vi kan genrejse tågeskoven og dermed forbinde de små lommer eksisterende skov med den store hovedskov højt oppe og give de truede dyr et større og beskyttet leveområde.

  Foto: Finn Frandsen

 • Vores mand i felten

  Christian Frimodt-Møller er projektansvarlig for WILD Campo Alegre og har boet i Colombia i snart 10 år. Han er oprindeligt uddannet biolog, men har beskæftiget sig med turisme, særligt i naturen, det meste af sit liv. Han fik oprindeligt ideen til projektet, da han cyklede rundt i området og opdagede, hvor stor en forskel man kan gøre her. Takket været Christian har projektet fået stærke bånd til de lokale universiteter, miljømyndighederne og ikke mindst de øvrige lodsejere i området, der bakker op om reservatet.

  Foto: Finn Frandsen

 • Vand er livsvigtigt

  Udover at beskytte dyrene har reservatet en anden vigtig funktion: Vi beskytter også de vandressourcer, som kommer fra vulkanen. På reservatet er der både mange kilder og vandløb, som strømmer ned til byerne Santa Rosa de Cabal og Pereira, der er dybt afhængige af vandet herfra. Afskovning skaber risiko for jordskred og forurening af vandløbene fra husdyr, og begge dele kan vi afhjælpe ved at genplante skoven.

  Foto: Finn Frandsen

 • Pigtråd

  Hele området er som udgangspunkt delt op i marker omgivet af pigtråd. Pigtråden skal holde køerne på markerne, men forhindrer også bl.a. bjergtapiren i at færdes frit. Der er fundet pels på piggene flere steder og observeret sår/ar på flere bjergtapirer. Derfor er det af enorm betydning at fjerne pigtråden, som er noget af det vigtigste vi gør, udover at plante træer. Men så længe naboerne holder køer, er vi desværre nødt til også at beskytte både den nye og den gamle skov med hegn.

  Foto: Finn Frandsen

 • Vores base

  Her oppe i bjergene bor der ikke andre end dem, der er ansat til at arbejde på fincaerne/farmene. Ejerne bor for det meste nede i byerne. Til hver ejendom er der hovedhus, lige som på gårde i Danmark, og huset på Cortaderal er bygget i den lokale stil med veranda hele vejen rundt. Det var i temmelig dårlig stand ved overtagelsen. Men vi er gået i gang med at restaurere det så bæredygtigt som muligt, så det kan blive en hyggelig base for de ansatte i reservatet og for besøgende herunder forskere.

Wild Nature Foundation

250 kr. = 120 m2

For 250 kr. kan du købe en WILD-aktie. En aktie svarer til et areal på ca. 120 m2 jord i vores første finca Cortaderal.

Jorden har vi allerede købt. Så vi bruger pengene fra aktien til drift af reservatet og til at købe mere jord, når vi har midler nok. Men vi bruger også nogle af pengene på at udvikle både fonden og nye projekter. For der er mange vilde dyr og meget vild natur i verden, der har brug for hjælp og beskyttelse.

Læs mere om wild-aktier
 • MOBILEPAY

  Send valgfrit beløb
  til 283265

 • BANK

  Overfør valgfrit beløb til
  8401-1606302